Skip to content Skip to footer

ΘΕΙΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 21-0-0

Θειική Κρυσταλλική Αμμωνία
21-0-0
Περιγραφή: Ευδιάλυτο λίπασμα Θειική Αμμωνίας (21-0-0). Ως λίπασμα η Θειική Αμμωνία πλεονεκτεί αφού μπορεί να χαμηλώσει το pΗ του υδατικού διαλύματος της ρίζας.
Διαθέσιμες συσκευασίες: 25kg, 40kg