Μεμβράνες Στεγανοποίησης

Απο το 1996 έχουμε προμηθεύσει εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα Γεωμεμβράνες για διάφορες εφαρμογές στην Κύπρο καθώς και στο εξωτερικό. Τα ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ως κύριως μας προμηθευτής θεωρείται διεθνώς ένας έμπειρος και πολύ ανταγωνιστικός παραγωγός που συνδυάζει την εξαιρετική ποιότητα και την αξιοπιστία. Διαθέτουμε πληθώρα επιλογών σε τύπους μεμβρανών για εφαρμογές όπως:

 • Υγειονομική ταφή απορριμμάτων και αποβλήτων σε Χ.Υ.ΤΑ. / X.Y.T.Y. /X.Y.T.E.A
 • Επικαλύψεις χωματερών (CAPPING)
 • Δεξαμενές συλλογής υγρών απόβλητων
 • Λιμνοδεξαμενές
 • Κανάλια άρδευσης
 • Σήραγγες
 • Φράγματα
 • Υπεδάφιες μονώσεις δεξαμενών
 • Ορυχεία
 • Μεταλλικές δεξαμενές
 • Μονώσεις κτιρίων και τεχνικών έργων
 • Εξατμισοδεξαμενές
 • Ιχθυοκαλλιέργεια

Επίσης μεσω της AGRU προμηθεύουμε πλαστικά συστήματα με κύριο στόχο την προστασία του σκυροδέματος από περιβαλλοντικoύς λόγους (διάβρωση) καθώς και επιθετικά μέσα, προκειμένου να βελτιωθεί η διάρκεια ζωής των κατασκευών απο σκυρόδεμα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και ζήτηση προσφορών.

Επικοινωνία

Χριστάκης Κυριάκου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός