Εδαφοκάλυψη

Εισάγουμε και διαθέτουμε στην αγορά τα φύλλα εδαφοκάλυψης των ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ όπου χρησιμοποιούνται για τους πιο κάτω σκοπούς :

  • Αποτροπή ανάπτυξης των ζιζανίων
  • Διατήρηση ης θερμοκρασίας τους εδάφους
  • Αποτροπή της εξάτμισης τους νερού
  • Σταθεροποίηση του εδάφους

Tα φύλλα εδαφοκάλυψης των ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ μπορούν να παραγγελθούν με οπές φύτευσης για να καταστεί ευκολότερη, γρηγορότερη και οικονομικότερη η φύτευση μετά την τοποθέτησή τους.

Επισκεφθείτε τα καταστήματα μας ή επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Επικοινωνία

Κεντρικά Γραφεία