Φυτοπροστασία

Πρώτιστος στόχος της εταιρείας μας είναι η προστασία των καλλιεργειών από εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια που θα εξασφαλίζει στον γεωργό πλούσια και υγιή σοδειά χωρίς να βλάπτεται παράλληλα η ανθρώπινη υγεία, τα ζώα και το περιβάλλον.

Γι’ αυτό, η έμπειρη γεωπονική μας ομάδα, πλήρως καταρτισμένη στην φυτοπροστασία των τοπικών καλλιεργειών ως προς τη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία, είναι έτοιμη να παρέχει στους συνεργάτες μας όλες τις γνώσεις που έχει αποκομίσει μέσα από τη συνεχή εκπαίδευσή της.

Παράλληλα η εταιρεία μας διαθέτει μια ευρεία σειρά αποτελεσματικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων δικής της εισαγωγής, που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες φυτοπροστασίας τόσο του επαγγελματία γεωργού που εφαρμόζει προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης και προγράμματα βιολογικής γεωργίας όσο και του ερασιτέχνη μικροκαλλιεργητή.