Δεξαμενές Γκολφ – Minthis Hills

Χώρος: Τσάδα – Minthis Hills Golf Resort

Χωρητικότητα: Περίπου 7000 m3

Ιδιοκτήτης Έργου: Minthis Hills Golf Resort

Εργολάβος: Pafilia Properties

Σκοπός του έργου είναι η άρδευση του Γηπέδου Γκόλφ αλλά επίσης και για σκοπούς εξωραισμού του τοπίου.
Τοποθετήθηκαν 3500m2 μεμβράνης πάχους 2mm καθώς επίσης και γεωύφασμα προστασίας 200 gr/m2. Οι εργασίας
άρχισαν και τελίωσαν τον Μάρτιο του 2020.